Kontakt

Každý klient je jedine?ný. Neváhajte sa na nás obráti? s akouko?vek požiadavkou alebo otázkou.

Poslaním našej reklamnej agentúry je dlhodobo poskytova? kvalitné služby a produkty v oblasti reklamy a marketingu. Navrhova? riešenia primerané potrebám klienta s dôrazom na ?o najvyššiu efektivitu. Pri ich realizácii prekra?ova? klientove o?akávania a príjemne ho prekvapi?.

Adresa: Záhorácka 52/24, 901 01 Malacky
Mobil: 0908 953 800, 0914 336 742
Mail: rozboril@amedial.sk, maxian@amedial.sk

Máte otázky?

Neváhajte sa na nás obráti? s akouko?vek požiadavkou alebo otázkou.